Főoldal

Full 1
"Szent József - a munkás"
Katolikus Férfiak Szövetsége
Full 1
Full 2
Egy vidám, ugyanakkor komoly csapat, akikkel elvonulhatsz tisztázni és megerősíteni önmagad, azért hogy tudd cipelni a terheket
Full 2
Full 3
Cselekszünk, értékeket mentünk, és átadjuk amit tapasztaltunk az utánunk jövőknek: „beavatunk az élet nagy dolgaiba”
Full 3
Full 3 - copy
Imádkozunk és dolgozunk azon, hogy jobb férjek és apák erősítsék a családokat és az egyetemes egyházat,
Full 3 - copy
Full 3 - copy - másolat
Dönts bölcsen! Az Úr dolgaiban lenni jó, de nem könnyű. Végül is csak (!) rajtad múlik….
Full 3 - copy - másolat
Full 3 - copy - másolat - másolat
„Ott kell élni és teremni, ahová ültettek!” Nevelés is kell, odafigyelő és szakszerű gondoskodás, ami tanulható.
Full 3 - copy - másolat - másolat
previous arrow
next arrow

Dícsértessék a Jézus Krisztus!

Az idén 19 évessé vált „Szent József –  a munkás” Katolikus Férfiak Szövetsége Romániából egyedüliként tagja az Unum Omnes Katolikus Férfiak Világszervezetének.

Ezelőtt 19 évvel egy maroknyi férfi alapította meg a szatmári férfiszövetséget, azon nagy múltú ősök nyomán, akik egykor Szatmáron katolikus legényegyletet működtettek.  19 évvel ezelőtt a szatmári férfiak is szükségét érezték egy olyan helynek, ahová jó elmenni, ahol jó találkozni hasonló gondolkodású emberekkel, akiknek igényük van arra, hogy megerősödjenek. Nevezhetjük egy amolyan edzőtábornak, ami hónapról hónapra megismétlődik, előadásokkal, beszélgetésekkel, illetve a találkozók közötti egyéb akciókkal, amelyek a katolikus férfiak a világban való jelenlétének a megerősítését is szolgálják. 

A helyi férfiszövetség ügyvezetője Koczinger Tibor, aki egyben a világ minden tájáról hasonló szervezeteket tömörítő, vatikáni székhelyű Unum Omnes Katolikus Férfiak Világszervezetének alelnöke is.

A férfiszövetség vallja, hogy a katolikus férfi tevékenyen segít a rászorulóknak, az egyedülálló magatehetetleneknek vagy családoknak abban, hogy orvosolják az adódó technikai gondokat, mert sok családban nem biztos, hogy van egy olyan férfikéz, amelyik éppen tud segíteni.

Az elmúlt 19 év során a csoport létszáma nem különösen változott, körülbelül 50 fővel lehet számolni folyamatosan, igaz, vannak olyanok, akik elköltöznek, meghalnak, eltávolodnak, viszont mindig volt generációs utánpótlás is. Csatlakoznak idősebb, éltesebb személyek is, de számos fiatal férfi is tagjává válik a szövetségnek.

A szövetség soha nem a mennyiséget, hanem a minőséget tartotta elsőrendűnek, mint ahogy a jelszavunk mondja: Jót tenni, még jobb tenni. Éppen ezért célunk, hogy minden tagunk életébe elhozzuk a változást, hiszen minden férfi, ha nem is beszél róla, szeretne jobb lenni: felismerni azt, hogy miben kell változtasson, hogy jobb legyen, szolgálni tudjon a családban, a társadalomban.

A férfiszervezet kezdettől fogva a római katolikus püspökség beleegyezésével és jóváhagyásával működik, önálló, jogilag bejegyzett szervezetként. A szervezet létrejötte külföldi mintákon alapszik. Bár a megalakulására csak 2001-ben került sor, már 1995-től voltak törekvések, amikor többen megismerkedtek számos, Európában működő hasonló szervezettel.  Mivel a férfiak állították, hogy nehezen tudtak időt szánni munkán és családon kívüli tevékenységekre, lassan született meg, úgyszólván hatévnyi vajúdás után alakulhatott meg a Szent József – a munkás, Katolikus Férfiak Szövetsége néven létrejött szervezet.

Sokan gondolják úgy, hogy ez egy hobbi, viszont állítjuk: nem az. Mi úgy gondoljuk, hogy ha hiányzik is egy-egy délután egy pár órára a férj, az apa a családból, ez a család javára kell hogy szolgáljon. Ez az a hely, ahová hívjuk a férjeket, az apákat, a nagyapákat, mert ez az a hely, ahonnan a család egy jobb férjet, egy jobb apát fog visszakapni.

A férfiszövetség érdeklődésének középpontjában az áll, hogy mit is tehetnek egymásért és másokért. Az ima kötött és nem csak kötött formája jótékonyan hat. Hálát kell adni a családért, a munkáért és akár minden rosszért is, amely segít annak felismerésében, hogy holnaptól jobb emberré kell válni. A tapasztalatok egymással való megosztása is segítően hat a közösségen belül.

A 19 éve működő szatmári férfiszövetség két évvel a megalakulása után, 2003-ban csatlakozott az Unum Omnes Katolikus Férfiak Világszervezetéhez, amelynek jelenleg is az egyetlen romániai tagja vagyunk.

A szatmári szervezet nem egy nemzeti szövetség, ahogyan más országokban van, éppen ezért keressük más hasonló szervezetekkel is a kapcsolatot Romániában, hogy akár egy országos ernyőszervezetet is létrehozhassunk. Ez egy nagy kihívás, mert nem csak a magyar anyanyelvűek körében lenne kívánatos, hanem egy nemzeteket áthidaló ernyőszervezet lenne az igazán méltó Romániához, amennyiben egy keresztény országnak nevezzük. Számos, számunkra példaként szolgáló férfiszervezet működik akár Magyarországon is, de Ausztriában, Németországban, Olaszországban és Franciaországban vannak az igazán nagy közösségek.