Tevékenységeink

Tevékenységeink

Schmochtitz-i találkozók

A schmochtitz-i Bischof-Benno tanulmányi ház évről évre biztosít helyszínt a katolikus férfiközösségi találkozóknak, melyen különböző férfiakat érintő aktuális kérdések, problémák kerülnek megvitatásra.

Szentségimádások

Szentségimádási órákon veszünk részt, ezáltal vonzóbbá és családiasabbá téve az imaórát, megadva mindenkinek azt a lehetőséget, hogy vezesse az imát, illetve, hogy összeállítsa az imaóra "forgatókönyvét".

Férfihangok - Mária Rádió műsora

Tapasztalatainkat, helyzetértékeléseinket, megoldás-javaslatainkat az utóbbi időben megosztjuk a Mária Rádióban. Kéthetente, hétfő esténként 21.25-kor hallható a Férfihangok műsorunk.

Búcsúk és Keresztútak

A keresztút jelentősége, hogy jobban elmélyedjünk Jézus szenvedésének történetében, jobban át tudjuk élni azt, ugyanakkor rávezet minket arra, hogy a szenvedés, a keresztút végén ott a Feltámadás.

Férfiak lelki, megerősítő hétvégéi

„Vigyázzatok, legyetek álhatatosak a hitben, viselkedjetek férfiasan, legyetek erősek! Minden dolgotokat szeretetben intézzétek.”

Kapcsolattartás a Gyulafehérváron tanuló kispapokkal

Fontosnak tartjuk hogy, a kispapok megismerhessék az egyházmegyét, illetve közvetlenül a híveket, és az ő mai világukat. Legyünk együtt, hogy ők is megismerhessék szövetségünket.

Segítünk, szervezünk

Részt veszünk különböző rendezvényeken, és ahol lehet, vagy szükséges, ott segítünk a szervezésben. Megpróbálunk tevékenyen bekapcsolódni a különböző programokba.

Fiútábor

Értékeiben zavarodott világunkban szükség van arra, hogy megfelelő férfimodelt tudjunk fiataljaink elé állítani, ezért szervezünk 10-15 év közötti fiúknak olyan táborozási lehetőséget, amely során lehetőségük nyílik megkeresni egy még hagyományosan élő falut, a helybéliekkel együtt élni és imádkozni, tevékenységeikbe bekapcsolódni, segíteni ott ahol elkel a segítség.

Fiúsátor

Fiúk (17-18 évesek), illetve apák számára elvonulásos hétvégék, melyen ősi formákat kerestünk, olyat ami maradandó, segíti fennmaradásunkat, és kereszténységünk megélését.

Férjek, apák

Otthon hagyva a családjainkat, a feladatainkat egy-egy hétvégére összegyűlünk, hogy újra magunkra találjunk, magunkra és egymásra, hiszen egymásból töltekeztünk.

Nemzetközi összefogás - Unum Omnes

1948-ban, Rómában alapították a Katolikus Férfiak Világszövetségét, az Unum Omnes-t. Körülbelül harminc tagszervezete van. Mi 2003-ban nyertünk felvételt, és azóta – országos szervezet nem lévén – mi képviseljük Romániát a Világszervezetben.