Fiatalokért

FIATALOKÉRT

Fiúsátor - fiúból lesz a férfi

Fiútábor Józsefháza 2011

Kapcsolattartás a Gyulafehérváron tanuló kispapokkal

Férfiszövetség díj átadása 2009