Rólunk

Rólunk

Történetünk

2001 februárjában, Szatmárnémetiben megalakult a „Szent József, a munkás” Katolikus Férfiak Szövetsége.


Bár 1948-ig működött Szatmárnémetiben hasonló közösség (Katolikus Legényegylet),  mi nem ismertünk és nem is találtunk olyan személyt, aki folytonosságot tudott volna hozni korábbi egyesületekből a mi szerveződésünkbe. 

Büszkék vagyunk elődeinkre, igyekszünk régi tapasztalatokat és módszereket átmenteni a jövő nemzedékeinknek, de mi mégis úgy döntöttünk, hogy saját kezünkbe vesszük a kezdeményezést – „új borhoz – új tömlő” –,  új  szervezetet alapítottunk, és újból lendületbe hoztuk a katolikus férfit.

Az 1995-ös Schmochtitz-i Nemzetközi Katolikus Férfitalálkozóra érkezett meghívás a Szatmárnémeti Római Katolikus Püspökségre. Egyházmegyénket Ámik Gábor, Kósa Attila és Koczinger Tibor képviselték. Látták a jó példákat, találkoztak a nagy tapasztalatú, nemzeti közösségeket építő és a nemzetközi szintéren képviselő „Nagyokkal”, tapasztalataikat alapul véve találkozókat kezdeményeztek, gondokat és ezekre megoldást kereső ötleteket összesítettek, és végül, … 6 év múlva…. , önálló, cselekvő férfiközösséget alapítottak.

Szatmárnémetiben egy rumos teával kezdtünk, amire sokan eljöttek, majd lett belőle – mai napig tartó – rendszeres havi (minden első kedd, Hildegárda közösségi terme) találkozó, illetve keresztúti ájtatosság, rózsafüzér-imádkozás, toborzó beszélgetések más plébániákon, családi sportnap, hajléktalanok felkarolása, karitatív segítségnyújtás nehéz sorsúaknak, papnövendékek és idős papok látogatása és sok apró, egyéni megvalósítás.
Már az első évben eljött hozzánk egy küldöttség az Unum Omnes Világszövetségtől, bátorítani. Így tettünk aztán mi is: a jó hírt elvittük 2001-2004 között a Szatmári Egyházmegye több településére és Erdély más vidékeire is (Marosvásárhely, Csíkszereda, Hétfalu, Temesvár, Gyulafehérvár). Nagyon örvendünk, hogy máshol is alakultak férfiközösségek: Márton Áron Katolikus Férfiak Szövetsége Csíkszereda, Sátorfa Marosvásárhelyen és Férfisátor Déván.

Különösen jó kapcsolatot ápolunk a magyarországi Férfisátor csapatával, felnézünk rájuk és köszönettel tartozunk nekik, külön kiemelve Zöldy Pál személyét, akivel szoros együttműködés és barátság köt össze minket.

Miért és mit teszünk?

A mai férfiakra többszörös súlyok nehezednek, elvárások sokasága gyötri, és szeretne megfelelni a vele szemben támasztott elvárásoknak: legyen jó férj, apa, nagyapa, vagy éppen szüleiről gondoskodó, hálás gyerek, és legyen jó munkatárs, vagy éppen jó munkaadó, legyen jó állampolgár, legyen környezettudatos, együttérző, szolidáris világfi, …. legyen jó keresztény. Erre kell válaszoljon, jobb esteben erre szeretne jó válaszokat adni, egyszerűen, gyorsan, úgy, hogy ezért ne kelljen túl nagy áldozatot hoznia. Ezekre a kérdésekre hozunk magunkkal saját tapasztalatokat, és osztjuk meg férfitársainkkal, az utánunk jövőkkel, köztük a fiatalokkal is.

Azt is tapasztaljuk, hogy mennyire hiányoznak ma a gerinces, hiteles, bátor, bölcs, keresztény férfiak a döntéshozó helyekről, a családokból, a munkahelyekről, társadalomalakító közösségekből, helyenként az egyházból. 

Ezen a helyzeten nem mennyiségileg próbálunk változtatni, nem bírálunk, nem keressük a bűnbakkot, hanem önmagunkon kezdjük a változtatást, minőségileg. Nem számoljuk egyesületünk tagjainak a számát, hanem minőségi előrelépést szorgalmazunk mindegyikünk életében, mindennapi döntéseinkben.

 Azokhoz is szólunk, akik hallanak és látnak minket, akik lehet, hogy éppen jól érzik magukat a bőrükben, sikereket gyűjtenek, csak éppen nem merik bevallani, hogy sérüléseket – olykor életre szóló sérüléseket –  szenvednek, vagy pedig nem teljes az örömük, családjuk szétesőben van, nem látják a holnapi nap és a „keresztút” értelmét. Segítünk, hogy megismerjék önmagukat, lássák hibáikat, javítsanak kapcsolataikon, megértsék, hogy mi az „ő dolguk”, és felismerjék, hogy miként lehetnek valóban boldogok.

Kitűztünk magunk elé egy néhány célt. Ezek megvalósításán dolgozunk...​

  • Egy magára többet adó, másokért felelős férfit ismertessünk meg a világgal: róbáljuk megtalálni a jó válaszokat, akkor, mikor állást kell foglalnunk egyéni vagy társadalmi kérdésekben.
  • A katolikus egyház erősítése: a hitélet gyakorlása és fellendítése, a katolikus szociális tanok gyakorlatba ültetése, szociális felelősség gyakorlása.
  • A család, mint a társadalom alappillérjének megerősítése.

  • Férfiakat érintő, érdeklő témák megbeszélése: megoldások keresése, kidolgozása, életbeültetése.
idea-2123972_640
  • A fiatalokkal való törődés: elősegíteni az itthon való boldogulásukat, valamint bevonásuk a világi apostolkodási munkába, az egyházunk hagyományainak megismerésébe, ápolásába, népszerüsítésébe.

  • A keresztény kulturális értékek megőrzése: hagyományaink megismerése és ápolása.

  • Elősegíteni, hogy egyházmegyei és országos szinten is megismerjék munkánkat, és máshol is alakulhassanak a miénkhez hasonló csoportok.

  • Szorgalmazzuk, hogy egyházmegyei szinten és a püspöki konferenciában is legyen egy, a férfi ügyét pártfogoló személy.

Férfiak imája

Urunk, Jézus Krisztus,
Hálával és bizalommal fordulunk Hozzád:
Add, hogy egyházadban elhivatott és szent férfiakká váljunk,
akik bátran vállalják hitüket és kitartanak vállalt hivatásukban!
Indíts minket cselekvésre, és különösen bátorítsd azokat,
akik teljesen a te országodnak szentelik magukat!
Érintsd meg naponta szívünket, hogy keresztünket felvéve kövessünk téged!
Megváltó Jézusunk, imádkozunk Hozzád minden férfiért,
 aki IGEN-t mond akaratodra a családban, az egyházban és a világban.
Gyújts bennünk szent tüzet, hogy ami Neked tetszik, lelkesedéssel és okosan keressük,
 igazán megismerjük, kitartóan és tökéletesen megtegyük és munkánkat örömömmel végezzük!
Törd meg félelmeinket, hogy imádkozni és dolgozni tudjunk,
és olyanokká legyünk, akiknek élete érték: tevékenység és tüzes szeretet,
 és életünk élő evangéliummá váljon, hirdetve az örömhírt és a reményt az élet minden területén!
Add, hogy megfeleljünk házastársi és szülői kötelezettségeinknek!
Add, hogy úgy szeressük mi is gyermekeinket, ahogy Szent József is szeretett Téged!
Adj mellénk szerető és hűséges feleséget, máriás lelkülettel!
Vigyázz családjainkra, mert mi vagyunk egyházad élő sejtjei!
Kérjük ezt ígéretedben bízva, miszerint velünk vagy minden nap a világ végéig.
Ámen!