Laudato si’

Megkezdődött a Laudato si’ enciklikának szentelt év

Ferenc  pápa emlékeztet rá, hogy öt évvel ezelőtt (2015) tette közzé Laudato si’ enciklikáját, amelynek az volt a célja, hogy felhívja a figyelmet a Föld és a szegények kiáltására. Az Átfogó Emberi Fejlődés Dikasztériuma kezdeményezésének köszönhetően, a teremtett világ védelméről szóló enciklikának szentelt hét, amely most fejeződött be, a Laudato si’ évfordulójának különleges emlékévébe torkollik, amely 2020. május 24-től 2021. május 24-ig tart. A pápa arra kért minden jóakaratú embert, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez, amelynek célja, hogy viseljük gondját közös otthonunknak és törékeny testvéreinknek. Az alkalomból a pápa a Teremtőhöz írt imáját is közzé tette, amelyben Isten segítségéért fohászkodik, hogy szolidaritással tudjunk szembenézni a globális pandémia következményeivel.

Ima földünkért

Mindenható Isten,
te az egész világmindenségben,
de legkisebb teremtményedben is jelen vagy,
és gyengéd szeretettel veszed körül
mindazt, mi létezik.

Öntsd belénk szereteted erejét,
hogy óvjuk az életet és a szépséget,
tölts el minket békével,
hogy fivérként és nővérként éljünk,
és ne ártsunk senkinek!

Szegények Istene,
segíts, hogy megmentsük azokat,
akik e földön magukra hagyva és elfeledve élnek,
de akik oly értékesek szemedben!

Gyógyítsd meg életünket,
hogy védelmezői legyünk a világnak,
ne kifosztói,
a szépség terjesztői legyünk,
ne a szennyezésé és a pusztításé!

Érintsd meg azok szívét,
akik csak haszonra törekszenek,
mégpedig a szegények és a föld kárára!

Taníts meg, hogy felfedezzük minden dolog értékét,
hogy ámulattal tekintsünk rájuk,
hogy felismerjük: szoros egységben vagyunk
minden teremtménnyel
végtelen világosságod felé vezető utunkon!

Köszönjük, hogy mindennap velünk vagy!

Kérünk, légy segítésünkre
az igazságosságért, a szeretetért és a békéért
folytatott küzdelmünkben!

Imádkozzunk-földünkért

A teremtett világgal együtt mondott keresztény ima

Áldunk téged, Atyánk,
minden teremtményeddel együtt,
melyek erős kezedből kerültek ki,
a tieid,
telve vannak jelenléteddel és gyengéd szereteteddel.
Áldott légy!

Isten Fia, Jézus,
általad teremtetett minden.
Testet öltöttél Mária anyai méhében,
e föld részévé lettél,
és emberi szemmel nézted a világot.
Ma benne élsz minden teremtményben
feltámadottként, dicsőségben.
Áldott légy!

Szentlélek, te világosságoddal
az Atya szeretete felé irányítod ezt a világot,
és kíséred a teremtés fájdalmas sóhajtozását,
de ott élsz a mi szívünkben is,
hogy a jóra ösztönözz minket.
Áldott légy!

Egy és hármas Urunk,
végtelen szeretetű csodálatos közösség,
taníts meg, hogy meglássunk téged
a világmindenség szépségében,
ahol minden rólad beszél!
Indíts minket dicséretre és hálára
minden egyes teremtményedért!
Add meg a kegyelmet,
hogy szoros egységben érezzük magunkat
mindazzal, ami létezik!

Szeretet Istene,
mutasd meg helyünket ebben a világban,
hogy szereteted eszközei legyünk
minden élőlény számára ezen a földön,
hiszen te egyikükről sem feledkezel meg!

Világítsd meg a hatalom és a pénz birtokosait,
hogy óvakodjanak a közömbösség bűnétől,
szeressék a közjót, segítsék a gyengéket,
és legyen gondjuk erre a világra, ahol lakunk.

A szegények és a föld ezt kiáltják:
Urunk, ragadj meg minket hatalmaddal és világosságoddal,
hogy védjünk minden életet,
hogy egy jobb jövőt készítsünk,
hogy eljöjjön a te országod,
az igazságosság, a béke, a szeretet és a szépség országa!
Áldott légy!
Ámen.

„Beszéld majd el a fiaidnak és unokáidnak (Kiv 1,2). Az életből történelem lesz.”

A pápa emlékeztetett rá, hogy ezen a vasárnapon tartjuk a tömegkommunikációs világnapot, amelynek idén az elbeszélés a témája. Ez az esemény bátorítson bennünket, hogy épületes történeteket beszéljünk el és osszunk meg, amelyek hozzásegítenek, hogy megértsük: mindannyian egy nálunk nagyobb történetnek a részei vagyunk és csak akkor nézhetünk reménnyel a jövőbe, ha valóban testvérekként viseljük gondját egymásnak.

Mária járjon közbe értünk ebben a nehéz időszakban

Mária, a Keresztények Segítsége liturgikus emléknapján a pápa szeretettel üdvözölte a szalézi szerzeteseket és szerzetesnőket. Hálával emlékezett vissza arra a spirituális képzésre, amelyet Don Bosco gyermekeitől kapott.

Ferenc pápa Mária, a Keresztények Segítsége közbenjárására bízta az Úr minden tanítványát és minden jóakaratú embert, akik ebben a nehéz időszakban a világ minden részén szenvedélyes elkötelezettséggel munkálkodnak olyan célokért, mint a béke, a nemzetek közötti párbeszéd, a szegények szolgálata, a teremtett világ megőrzése és az emberiség minden testi, szívbeli és lelki betegség feletti győzelme.