XV. Schmochtitz-i Európai Katolikus Férfitalálkozó

2009 szeptember 17-25 között részt vettünk a XV. Schmochtitz-i Európai Katolikus Férfitalálkozón, mely idén egybeesett az UNUM OMNES Világszövetség 3 évenként megszervezendő közgyűlésével is. Számos európai küldöttségen túl voltak vendégek Afrikából és Dél-Amerikából is.

A felvetett témák foglalkoztak azzal az igénnyel, hogy mit tegyen a ma katolikus férfija, hogy visszatérjen a spiritualitás a világba, illetve mit tehet az apa és anya a családért, társadalomért és az egyházért. Előadók voltak: Tomka Miklós (Magyarország), Maria Widl (Németország). Emellett számos csoportmunka és plénumbeszélgetés volt a témák mentén, mely segített a résztvevőknek megismerni a különböző kultúrákból érkezők tapasztalatait és javaslataikat a jövőbeni együttműködésre. Jó és hasznos tartozni egy közösséghez és tudni, hogy vannak a világ különböző pontjain törekvő és cselekvő férfiszervezetek. Több közös akció és terv is született, melyekről a későbbiekben részletes tájékoztatást nyújtunk.